Oenighet kring planer på ny telefonförsäljningslag

I oktober 2013 tog regeringen fram en särskild utredare som skulle ”överväga och bedöma om konsumentskyddet i samband med telefonförsäljning behöver stärkas och vid behov föreslå åtgärder.” Idag, över fyra år senare, har turerna och frågetecknen hunnit bli många. Men nu tycks det som att ett nytt lagförslag ändå är på väg.