Tåget tar upp konkurrensen med Europaflyget

I klimatkrisens spår vill allt fler resa med tåg i stället för flyg, även utanför landets gränser. Samtidigt har förutsättningarna än så länge inte de varit bästa: att boka en resa genom Europa har ofta visat sig vara onödigt krångligt. Nu börjar dock alternativen bli fler.