Fler ordningsvakter inte lika med färre uppgifter för polisen

Säkerhetsbranschen växer så det knakar. Störst är rekryteringsbehovet bland ordningsvakter. De senaste åren har kritiska röster höjts mot det faktum att dessa i allt högre utsträckning används som ett komplement till polisen. Andra experter menar att diskussionen om ordningsvaktens roll är viktig – men varnar samtidigt för att dra förenklade slutsatser.