Färre och kortare resor – vilka blir effekterna?

Nya resvaneundersökningar pekar på att vi åker på fler men kortare utlandssemestrar. Samtidigt visar en ny forskningsrapport att vi kan ha underskattat den globala turismens klimatavtryck – med flera hundra procent.