En epok går i graven

I mitten av nittiotalet startade callcenterföretaget Transcom sin verksamhet i Karlskoga, men efter förlusten av uppdraget som Telenors kundservice står det klart att verksamheten ska förläggas till Örebro i stället. Unionen-klubbens ordförande Anders Karlsson berättar om en flytt som fått många att förstå vikten av att vara med i facket.