Digitalisering i fokus när Unionen tar steget in i BFUF

I år firar Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond tioårsjubileum. För första gången är Unionen med i arbetet – genom den samhällspolitiske chefen Henrik Ehrenberg. Han ser digitaliseringen som en nyckelfråga för både BFUF och branschen i stort.