Besöksnäringen är integrationens motor

Trots hög sysselsättning har utrikesfödda fortfarande problem att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden. Flera rapporter visar att besöksnäringen klivit fram som den mest framgångsrika och jobbskapande branscher för utrikes födda. Men för att ännu fler ska få jobb behöver trösklarna sänkas ytterligare.