Arbetsmiljö och stress de viktigaste fackliga frågorna för David Karlsson på Semantix

När företag växer snabbt och med stora organisatoriska förändringar kan de förtroendevalda och fackklubben vara en trygg hand att hålla i. Som på Semantix, språkföretaget som under de senaste åren gjort många förvärv och genomgått flera ägarbyten. David Karlsson är Unionenklubbens ordförande och ser sin position som en möjlighet att skapa en rättvisare arbetsplats.