Vad kan jag kräva om jag blir utköpt?

Det tycks bli vanligare att arbetsgivare väljer att köpa ut personal som de av olika anledningar vill bli av med. Det innebär alltså att den anställde frivilligt går med på att lämna sin tjänst. Men vad är ett vettigt erbjudande och vad blir egentligen konsekvenserna för den utköpte?