Uppskattad kompetensutveckling för permitterade

På Studieförbundet Vuxenskolan i Dalarna har anställda möjlighet att vidareutbilda sig under arbetsbefriad tid som korttidsarbetande. "Utbildningarna har blivit viktiga i hela omställningen till en mer digital miljö både som anställda och som kursledare", säger Anna-Lena Knight vid Vuxenskolan Dalarna.