Unionen efterlyser långsiktiga bidrag till civilsamhället

Offentliga medel utgör den största inkomsten för många organisationer i civilsamhället. Men kortsiktiga bidrag kan leda till osäkerhet och påverka arbetsmiljön negativt. I Kulturdepartementets utredning "Långsiktigt stöd till civila samhället" föreslås en översyn av det nuvarande bidragssystemet, vilket Unionen välkomnar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg