Så påverkar klimatomställningen arbetsmarknaden

En lyckad klimatomställning innebär inte bara minskade koldioxidutsläpp. Det krävs också en radikal omställning av arbetsmarknaden. I det arbetet har facket en nyckelroll.