Så bra är arbetsmiljön i civilsamhället

Arbetsmiljön i organisationer och föreningar har förbättrats något, visar Unionens Arbetsmiljöbarometer. Samtidigt är det systematiska arbetsmiljöarbetet minst förekommande i denna sektor jämfört med Unionens andra branscher.