Miljonsatsning på fysiska mötesplatser

Föreningar, organisationer och stiftelser med allmänna samlingslokaler får dela på 145 extra statliga miljoner i år och nästa år för att mildra pandemins ekonomiska konsekvenser. "Mötesplatser behöver i de flesta fall vara fysiska för att uppfylla sitt syfte", säger Shadé Jalali på Unionen som välkomnar det nya coronastödet.