Kvinnor fastnar i deltidsfällan

Många anställda inom organisations- och föreningsvärlden – inte minst kvinnor med små barn – arbetar deltid. Men få som går ner i arbetstid upplever att deras arbetsbelastning minskar i motsvarande grad. Väldigt många som arbetar deltid får alltså mindre betalt för att göra samma jobb, men på kortare tid. Det visar en ny rapport från Unionen.