Kan civilsamhället skapa jobb för nyanlända?

I slutet av januari höll Unionen ett lunchseminarium där civilsamhällets etableringsuppdrag diskuterades. Diskussionen kom främst att handla om vikten av långsiktig statlig finansiering, men också om utomstående förväntningar på att fler nyanlända ska blir anställda av civilsamhället. Theres Sysimetsä från Unionens förbundsstyrelse följde seminariet. Hon ifrågasätter om civilsamhället överhuvudtaget är rätt bransch för storskaligt jobbskapande.