Individgarantin är tillbaka inom idrotten - men kan försvinna igen

Individgarantin är en garanterad minsta lönehöjning för individen. Just nu finns detta i rådande kollektivavtal för branschavtal idrott, men så har det inte alltid varit. Och det finns en risk att den försvinner igen efter nuvarande avtalsrörelse.