Hur ska framtidens kompetensförsörjning säkras?

Civilsamhället går mot att bli allt mer professionaliserat vilket innebär utmaningar för sektorn när det kommer till rekrytering och kompetensförsörjning. Vad är civilsamhällets attraktionskraft när lönerna är högre i det offentliga, måste man rekrytera utifrån hela tiden och vad ska befintlig personal kompetensutvecklas inom? De frågorna diskuterade bland annat Unionens förbundsordförande Martin Linder på ett av LedarskapsArenans seminarier.