Gåvogivandet går upp – men hur länge till?

Gåvogivandet till ideella organisationer i Sverige ökade för trettonde året i rad 2017. Unionen ser dock inte bara positivt på siffrorna, utan vill se en större diskussion om hur professionaliseringen av civilsamhället potentiellt kan påverka gåvogivandet negativt framöver.