"Pandemin gör elevkårernas betydelse tydligare"

Att behålla kontakten med elever och skolledningar har varit en svår utmaning för elevkårerna under pandemin. Men kårernas roll har stärkts när elevinflytande lett till tydliga resultat på många skolor, menar Sveriges Elevkårers ordförande Ebba Kock.