Det tystade samtalet

På senare år har allt fler börjat tala om ”shrinking space”, det vill säga hur hot och hat minskar möjligheterna att offentligt uttrycka sina åsikter. Nu stöttas flera projekt för att motverka trenden.