Därför startas ny universitetsutbildning för civilsamhället

I höst startar världens första universitetsprogram med inriktning mot civilsamhället. Vid Umeå universitet kan man hösten 2019 börja plugga på kandidatprogrammet ”Programmet för civilt arbete”. Utbildningen är unik. Det har hittills inte funnits någon motsvarande programutbildning, vare sig i Sverige eller internationellt.