"Arbetsgivarnas intressen riskerar att ta över"

Vid årsskiftet samlas 5600 organisationer, företag och andra aktörer inom civilsamhället i den nya arbetsgivarorganisationen Fremia. Ambitionen är att växa ytterligare med idéburna föreningar och organisationer som inte är främst arbetsgivare utan som i dag fungerar som paraplyorganisationer. Men hur ska de anställdas intressen tas tillvara i en arbetsgivarorganisation?