Visstidsanställda mår sämre på jobbet

Visstidsanställda mår sämre på jobbet. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket, som för första gången tar fasta på de skilda villkoren för fast respektive tidsbegränsat anställda. För många inom media- och kommunikationsbranschen är visstidsanställningar vardag.