Unionen positivt till nytt mediestöd för lokaljournalistik

Regeringen föreslår två nya former av mediestöd i propositionen Journalistik i hela landet. Det nya mediestödet ska stärka lokal journalistik i hela landet. Unionen är positivt inställt till förslaget.