SVT:s klubb på ögonöppnande BBC-besök

Sett till antalet anställda är BBC världens största mediebolag, med en personalstyrka som är 10 gånger större än den på SVT. Så vad kan svensk television lära sig av hur de arbetar?