Ja, Twitter fortsatt viktig för branschen

Bara sju procent går in på Twitter varje dag. Men av dessa är ungefär 30 procent journalister. Det finns alltså goda skäl för kommunikationsbranschen att fortfarande ägna plattformen visst intresse. Medieforskaren Ulrika Hedman har tittat närmare på hur journalister använder Twitter idag.