Många brister i arbetsmiljön hos medieföretagen

Befolkningen blir allt äldre vilket kräver att fler jobbar för att upprätthålla pensionssystemet. Men om vi ska hålla ett helt arbetsliv måste arbetsgivarna se till att arbetsmiljön är bra. När Arbetsmiljöverket nyligen granskade media-, informations- och kommunikationsbranschen fick nästan hälften av företagen anmärkningar.