Läsarintäkter allt viktigare för morgontidningarna

Tidningarnas annonsförsäljning fortsätter att falla och intäkter från läsarna spelar en allt viktigare roll för de svenska morgontidningarna. "Journalistiken är grunden till hela affären. Tidningarna har utvecklat produkter som vi läsare vill betala för", säger Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig på TU.