Kommer de anställda på Radiotjänst få nya jobb?

Kampen för nya jobb fortsätter på Radiotjänst. Klubbstyrelsen, lokalpolitiker och Unionen centralt engagerar sig för att de anställda på Radiotjänst i Kiruna ska få nya jobb. 120 nya statliga heltidsarbeten har utlovats. Men än finns frågetecken.