"Ett misstag att det dröjde tio år innan vi skaffade kollektivavtal"

I flera branscher har 90 procent av företagen kollektivavtal, medan 10 procent fortfarande saknar det. Men för PR- och kommunikationsbranschen råder det omvända. De få reklambyråer som har kollektivavtal tror inte att det handlar om illvilja, utan snarare om en okunskap om vad kollektivavtal egentligen innebär.