Efter varslen på Stampen – så ser man på framtiden

Tjugo medarbetare på Stampen Medias marknadsavdelning har varslats efter att svikande annonsintäkter. Samtidigt har säljarna fått ett erbjudande om ensidigt avgångsvederlag. Besluten väcker blandade känslor hos de anställda.