Uppskjutna AF-reformen – så påverkas kompetensföretagen

I december i fjol meddelade januariavtalets partier att den kritiserade reformen av Arbetsförmedlingen skjuts upp ett år. Detta bland annat för att kvalitetssäkra det nya regelverket och utvärdera eventuella effekter för kommunernas verksamheter. Vi undersöker vad senareläggningen innebär för kompetensföretagen.