Svenska e-kronor – fem år bort?

Om man ska tro en hypotetisk uträkning från forskare på KTH så är det kontantlösa samhället bara fem år bort. Utvecklingen i Sverige har därför fått Riksbanken att undersöka om en e-krona skulle kunna fungera som ett komplement till kortbetalningar.