Så gynnas branschen när 1 600 företag hållbarhetsredovisar

I år måste 1 600 företag för första gången göra en obligatorisk hållbarhetsredovisning. Nu vänder sig många av dem till konsultföretag för att få stöd och hjälp i hur de kan jobba proaktivt med hållbarhet.