Färre nya aktiebolag – men revisionsbyråerna är inte oroliga

Antalet svenskar som startar egna företag minskar. Och detsamma kan sägas om de som väljer att göra det i aktiebolagsform. Vilka effekter skulle utvecklingen kunna få på arbetsmarknaden i stort? Hur kan revisionsbolagen påverkas?