Tillfälliga uppdrag framför fast anställning blir allt vanligare

Allt fler svenskar väljer att frilansa. En undersökning som ManpowerGroup genomfört visar att 87 procent kan tänka sig tillfälliga uppdrag framför en fast anställning - med andra ord att "gigga". Unionens expert ser både fördelar och risker med den framväxande plattformsekonomin.