Nu säljer också KPMG sin redovisningsverksamhet

Utförsäljningen av redovisningstjänster fortsätter. Två av de fyra branschjättarna har i år gjort sig av med sina redovisningsverksamheter, nu senast KPMG. Vad ligger bakom omstruktureringen?