Mångfaldspolicy är Manpowers nyckel till socialt hållbar framgång

I slutet av maj presenterade Manpower en hållbarhetsrapport med inriktning särskilt på jämställdhet och mångfald. I rapporten framkommer att två interna milstolpar nåddes under 2017: andelen kvinnor i ledande befattningar och att organisationen speglar Sveriges befolkning med avseende på etnisk mångfald.