Korttidsarbete bra tillfälle att kompetensutveckla

Coronapandemin har gjort att många företag behövt minska de anställdas arbetstid. På den arbetsbefriade tiden är det möjligt att organisera kompetensutveckling, något som både facket och Tillväxtverket är positiva till.