Konjunkturprognosen – fler jobb kan komma att flytta utomlands

Unionens konjunkturprognos för våren 2018 har kommit och förutspår att högkonjunkturen långsamt kommer klinga av. För konsult- och bemanningsbranschen förväntas förväntningarna på sysselsättningen dämpas och fler jobb kan komma flytta utomlands på grund av kompetensbrist.