Kommunerna mer etiska – väljer bort kol, olja och gas

Många kommuner, landsting och regioner har aktiva strategier för miljö- och hållbarhetsarbetet. I årets upplaga av KommunPuls är det tydligt att detta arbete även börjat omfatta den finansiella förvaltningen, vilket bland annat innebär att många exkluderar placeringar i företag som utvinner fossila bränslen.