För Heidi Larsson är kollektivavtalet en viktig trygghet

Fintech är en framgångsrik sektor i Sverige, men många av företagen har valt bort kollektivavtal. Ett undantag är PayEx, där Heidi Larsson är klubbordförande.