Gröna obligationer ska ge fler hållbara investeringar

Senast under 2020 ska Riksgälden för första gången ge ut gröna obligationer. Tanken är att främja marknaden för hållbara investeringar, synliggöra alla de klimatsatsningar som sker, och inte minst vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle.