Företag bör redovisa koldioxidpris

Som ett mått på hållbarhetstänkande och framtidssäkring vill Finansinspektionen att företag ska redovisa sitt internpris på koldioxidutsläpp. Revisionsbolaget EY är positiva till förslaget, som nu ska diskuteras närmare.