Fler revisorer återkommer efter att timkravet slopats

Den 1 juli försvann timkravet för revisorer som söker sig tillbaka efter att ha jobbat inom andra yrkesområden. Numera räcker det med att visa att man tillgodogjort sig relevant erfarenhet under sin frånvaro. Revisorsinspektionen som bedömer meriterna har redan sett flera tidigare revisorer söka sig tillbaka.