Fler använder betalappar än kontanter

Förra året skedde ett trendbrott i svenskarnas betalvanor. För första gången används betalappar i större utsträckning än kontanter. Analysföretaget Insight Intelligence, som kartlagt svenskarnas betalvanor, kallar trendbrottet historiskt eftersom skiftet skett på kort tid.