Etableringsjobb – en snabbare väg till arbete

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker, men är fortfarande stor. I höstas föreslog därför Unionen, LO och Svenskt Näringsliv tillsammans med regeringen en ny, statligt subventionerad anställningsform kallad etableringsjobb. Nu har även bemanningsföretagen inkluderats i arbetet.