Blockkedjor förändrar framtidens revision

Tänk dig ett transaktionssystem som kräver minimal mänsklig inblandning och dessutom är betydligt säkrare än dagens system för revision och redovisning. Det är vad man inom några år kommer tror sig kunna uppnå med hjälp av blockkedjeteknik – som i korta drag går ut på att transaktioner sker i ett öppet system där varje enskild del är matematiskt verifierbar genom sin relation till andra delar i kedjan.