Arbetsmiljöarbetet brister i konsultbranschen

Många arbetsgivare är dåliga på det förebyggande arbetsmiljöarbetet, visar Unionens arbetsmiljöbarometer. Bristande ledarskap och okontrollerat övertidsarbete leder till stress och ohälsa.